Bli medlem i Norsk Fysioterapeutforbund!

Er du yrkesaktiv fysioterapeut, gir vi deg nå et tilbud om å spare flere måneders medlemskontingent ved å melde deg inn i forbundet innen utgangen av juni 2018.


Lytt til hva NFF-medlem Sigurd Mikkelsen sier om fordelene ved å være med i forbundet, og benytt deg av vår nye vervekampanje!

Dette tilbudet innebærer kontingentfritak ut september 2018. Tilbudet er for deg som er autorisert fysioterapeut, eller som får din autorisasjon i 2018, og som per 30. mai 2018 ikke er registrert som medlem i Norsk Fysioterapeutforbund.

Du finner mye informasjon om medlemskap i forbundet på www.fysio.no/medlem. Trenger du mer informasjon, ta kontakt med kommunikasjonsleder Vidar Rekve, vr@fysio.no, tlf. 957 08 990.

https://www.facebook.com/NorskFysio/videos/1263620463741660/