Bedre helsevaner og livsstil

Helsedirektoratet lanserte i januar 2019 folkehelsekampanjen "Bare du". Den tar utgangspunkt i at mange ønsker å leve sunnere, men trenger motivasjon og støtte for å greie det.


Det er betydelige sosiale helseforskjeller i Norge. Helsemyndighetene ønsker derfor å nå grupper i den voksne befolkningen som særlig trenger å legge om til en sunnere livsstil.

Virkemidlene i kampanjen "Bare du" er særlig knyttet til ulike enkle kom-i-gang-selvhjelpsverktøy: apper og verktøy som på en enkel måte gir informasjon og annen støtte til endringer på områder som fysisk aktivitet, kosthold, søvn, etc. Som helsemyndighetene selv formulerer det på kampanjens nettside "Bare du":

"Det er krevende å endre livsstil og lykkes med sunnere hverdagsvaner. Noen enkle verktøy gjør det lettere å komme i gang og holde ut lenge nok til at det går mer av seg selv. Ikke gjør det vanskeligere enn nødvendig. Test våre kom-i-gang-verktøy idag!"

(Illustrasjonsfoto: appen "Gå10" - kom i gang med bevegelse ved å gå 10 minutter hver dag.)