Avbestilling av timer med kort varsel

Du har fått symptomer på luftveisinfeksjon, og vil derfor avbestille en time hos fysioterapeuten din som du har om mindre enn 24 timer. Hva gjelder?


Flere timer enn normalt blir for tiden avbestilt på kort varsel fordi pasienter har symptomer på luftveisinfeksjon, og kanskje også mistenker at de har fått koronavirussykdom (covid-19). Hva gjelder for pasientbetaling i slike tilfeller?

Rett til å ta betalt
Fysioterapeuten din har rettslig sett adgang til å ta betalt for en bestilt time som ikke benyttes fordi du uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid. Dette gjelder også i tilfeller hvor du uteblir fra en time på grunn av symptomer på eller mistanke om covid-19.

Retten fysioterapeuten har til å ta betalt for en time som på kort varsel blir avbestilt, er altså klar. Det er imidlertid også andre hensyn som kan veie tungt i slike tilfeller. Norsk Fysioterapeutforbund har derfor en veiledning for medlemmene, som du kan lese nedenfor. Ett av hensynene der er å unngå å smitte andre i forbindelse med en fysioterapibehandling. Det angår i høyeste grad også deg som pasient.

Instituttet får avbestillinger til timer med mindre enn 24 timers forvarsel begrunnet med at pasienten har symptomer på luftveisinfeksjon. Skal instituttet kreve betalt fra pasientene i disse tilfellene?