Automatisk registrering av frikort gir raskere saksbehandling

Siden januar i fjor har automatisk registrering av egenandeler og automatisk utstedelse av frikort også for fysioterapi m.m. ført til kortere saksbehandlingstid og mindre byråkrati, skriver NTB/Dagens Perspektiv.


I 2010 ble frikortordningen for egenandelstak 1 automatisert, og fra 1. januar 2017 gjaldt dette også egenandelstak 2, som omfatter fysioterapi og enkelte andre typer helsetjenester.

Etter et drøyt år med full automatisk registrering av begge ordningene er både Helsedepartementet, Nav og Helfo såre fornøyd. 93 prosent av fysioterapeutene er nå tilknyttet Helsenettet og rapporterer digitalt, noe som betyr sparte kostnader og kortere saksbehandlingstid.

På Helsenorge.no kan du lese mer om frikort og egenandeler for fysioterapi og andre helsetjenester. Se "Relaterte lenker" på denne siden.

(Illustrasjon, lite foto: Morten Rakke/Helfo – i utsnitt)