Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Arbeidsmiljø og muskel- og skjelettplager

Muskel- og skjelettplager kan ha mange ulike årsaker, blant annet hvordan vi organiserer arbeidet, høye krav og lite innflytelse, rollekonflikter, fysiske belastninger, vanskelig forhold til leder, og dårlig samarbeid med kollegaer.


Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser