Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Fag-, helse- og arbeidslivspolitikk

Artikler om fag- helse- og arbeidslivspolitikk.


Fysioterapeuter tar kloke valg

"Gjør kloke valg" er en kampanje som forbundet er med på, og som skal redusere undersøkelser og behandling som pasienter ikke har nytte av. Som et ledd i dette gjør vi fysioterapeuter enda dyktigere til å gjøre kloke valg sammen med pasientene.

Ta styringen over dine kroniske smerter!

På Verdens fysioterapidag i år fokuserer fysioterapeuter verden over på hvordan fysioterapi og fysisk aktivitet kan hjelpe smertepasienter til et bedre liv.

Kommunene får flere fysioterapeuter

I bunnåret 2011 hadde kommunehelsetjenesten i gjennomsnitt 8,6 fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere. I 2018 hadde dette økt til 9,5 årsverk, viser nye tall fra kommunene.

Nytt utseende på frikort

Frikort egenandelstak 1 og 2 med vedtaksdato fra 7. juni 2019 har fått nytt utseende. Frikort for 2019 med vedtaksdato før denne datoen har ikke nytt design, men vil likevel være gyldige ut 2019.

Forebygging av sykefravær og frafall i arbeidslivet

En ny avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtale) ble inngått i desember 2018. Unio, Norsk Fysioterapeutforbunds hovedsammenslutning, deltar i tre av bransjeprogrammene i avtalen: sykehus, sykehjem og barnehager.

Pasientskade – søknad om erstatning

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandlar søknader om erstatning frå pasientar som meiner at dei er blitt feilbehandla eller utsette for annan behandlingssvikt.

Bli medlem i Norsk Fysioterapeutforbund

Er du yrkesaktiv fysioterapeut, men ennå ikke medlem av Norsk Fysioterapeutforbund? Da gir vi deg kontingentfritak fram til 1. juli om du melder deg inn før 15. mai!

Side 1 av 7

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser