Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Blogginnlegg

Forbundsleder Fred Hatlebrekke har siden april 2014 vært fast blogger på Dagens Medisin. Blogginnleggene finner du her.


Manuellterapeuter – helsevesenets ukjente ressurs

I alt for liten grad vet helsepersonell, pasienter og andre aktører i helsevesenet at pasienter kan gå direkte til manuellterapeut for sine muskel- og skjelettplager, uten å gå omveien om lege for å få refusjon. 

Side 2 av 2

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser