Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Blogginnlegg

Her publiserer vi fra 1. januar 2020 blogginnlegg på www.dagensmedisin.no fra forbundsleder Gerty Lund i NFF. Blogginnlegg publisert før 2020 er ved tidligere forbundsleder Fred Hatlebrekke.


Ta vare på ungdommen – unngå frafall i skolen

Jeg er bekymret for dagens unge. Jeg er bekymret for prestasjonsstresset, for negative kroppsbilder, for de som lærer at de ikke duger, og aller mest for de som dropper ut av videregående skole.

Enklere vei til fysioterapeut

Helseministeren har i dag lagt frem primærhelsetjenestemeldingen. Det er mange gode forslag og interessante analyser her.

Side 2 av 3

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser