Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Blogginnlegg

Fred Hatlebrekke, forbundsleder i NFF fra 1. januar 2014 til 31. desember 2019, var i disse årene fast blogger på www.dagensmedisin.no. Blogginnleggene finner du her.


Manuellterapeuter – helsevesenets ukjente ressurs

I alt for liten grad vet helsepersonell, pasienter og andre aktører i helsevesenet at pasienter kan gå direkte til manuellterapeut for sine muskel- og skjelettplager, uten å gå omveien om lege for å få refusjon. 

Side 2 av 2

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser