Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Kutt i rehabilitering - er det så lurt?


I Aftenposten på tirsdag 11.08. skrev Strand og Becker fra Sunnaas sykehus et godt innlegg om at det nå er på tide med et løft for rehabilitering. Jeg kunne ikke vært mer enig!

Redusert tilbud
I spesialisthelsetjenesten er rehabiliteringstilbudet redusert og tilbudet i kommunene ikke bygd tilsvarende opp. Det er dokumentert store geografiske forskjeller i pasientenes rehabiliteringstilbud. Likeverdige rehabiliteringstjenester av god kvalitet uavhengig av hvilken kommune du bor i eller hvilket helseforetak du sogner til, har blitt en kampsak for Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), for de siste årene har vi fått mange bekymringsmeldinger fra våre medlemmer som er tett på disse pasientene.

Organisering, ledelse og finansiering
Jeg mener at vi mangler en helhetlig overordnet styring av rehabiliteringstilbudet. Rehabiliteringstjenestene må organiseres mer hensiktsmessig og må ledes som en sammenhengende tjeneste. I kommunene må rehabiliteringstjenesten organiseres, finansieres og ledes som en del av helsetjenesten, ikke som en del av pleie- og omsorgstjenesten. NFF mener det er nødvendig med nye styringssignaler på habiliterings- og rehabiliteringsområdet og at pasientenes behov må settes i sentrum og foreslår derfor at det nedsettes et offentlig utvalg.

Kompetanse
Strand og Becker viser i sitt innlegg til en Kantar-undersøkelse der snaut halvparten av de spurte lederne i kommunehelsetjenesten opplever at rehabilitering i deres enhet holder ønskelig nivå. Kompetansen på rehabiliteringsfeltet må helt klart styrkes. Jeg må være så ubeskjeden å si at fysioterapeuter har slik kompetanse og er en av de viktigste yrkesgruppene innen rehabilitering. I Helsepolitisk barometer (Kantar, 2019) svarer over 50 prosent av de som fikk rehabiliteringstilbud etter sykehusopphold at det nettopp var fysioterapeut de fikk tilbud fra.

Bærekraftig og lønnsomt
Rehabilitering bidrar til økt funksjon, selvstendighet og livskvalitet. Med økt funksjon og selvstendighet vil behovet for pleie reduseres. For pasienter i yrkesaktiv alder vil rehabilitering kunne bety at de kommer tilbake til jobb, som videre innebærer økte inntekter og reduserte utgifter for kommunene. Dette er enkel matte – hvorfor har ikke de som sitter på pengesekkene rundt om i det ganske land forstått dette?

Nedprioritering
Nettopp fordi det er manglende kunnskap blant beslutningstakerne om hvor viktig rehabilitering er, erfarer vi i disse dager skremmende fysioterapikutt, noe som betyr kutt i rehabiliteringstilbudet i flere kommuner. Jeg har forståelse for at det er vanskelig å få endene til å møtes i mange kommuner, men å kutte i fysioterapitilbudet slik eksempelvis Randaberg, Gausdal og Vestre Aker bydel i Oslo gjør, vil skade både kommunenes økonomi og innbyggere både på kort og lang sikt. Fortsetter nedprioriteringen av rehabiliteringstilbudet frykter vi at rehabilitering privatiseres og større ulikhet i helse vil bli resultatet.

Dette blogginnlegget ble publisert på Dagens Medisins nettsider 12. august 2020.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser