Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Hvordan går det med de «normale» pasientene i disse koronatider?


15. mars gikk det beskjed ut fra Helsedirektoratet om at alle fysikalske instituttene i landet skulle holdes stengt fra og med mandag 16. mars. I sin presisering av vedtaket i veilederen koronavirus - beslutninger og anbefalinger, legger Helsedirektoratet et stort ansvar på kommunene.

24. mars kom beskjeden om at dette gjelder til og med 2. påske dag. Det vil si ytterligere drøye to uker med stengte institutter.

Jeg er bekymret for alle de pasientene fysioterapeutene normalt behandler. Andre diagnoser tar ikke koronapause. Hvordan går det med alle pasientene som fikk satt rehabiliteringen sin på vent? Hvordan påvirker situasjonen funksjonsutviklingen deres? Daglig får nye pasienter slag, hjerteinfarkt, brekker armer og ben med mer. Hva slags rehabilitering får disse?

Fysioterapeutene prøver å hjelpe så mange som mulig ved hjelp av video- og telefonkonsultasjoner. Men det er ikke alle pasientene som kan dra nytte av slike løsninger. Koordinerings- og prioriteringsansvaret ligger hos kommunene. Norsk Fysioterapeutforbund erfarer at det er svært ulikt hvordan kommunene håndterer dette ansvaret. Hvorfor spiller de ikke på de ressursene som avtalefysioterapeutene utgjør? I tillegg er det svært mange selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter uten driftsavtaler som nå er arbeidsledige og kan være med å bidra.

Kriser skaper nye muligheter og kan skape nye samhandlingsarenaer. Grip sjansen og skap gode løsninger sammen til beste for de som trenger hjelp og skal ha en godt liv også etter koronapandemien.

Dette blogginnlegget ble publisert på Dagens Medisins nettsider 25. mars 2020.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser