Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Enklere vei til fysioterapeut

Helseministeren har i dag lagt frem primærhelsetjenestemeldingen. Det er mange gode forslag og interessante analyser her.


Det at fysioterapi, sammen med en del andre helsetjenester, igjen skal bli en lovpålagt del av kommunehelsetjenesten er virkelig gledelig. Forslaget om direkte tilgang til fysioterapeut har også naturlig nok fanget min interesse – dette er en pasientreform.

For pasienter med akutte muskel- og skjelettplager er det en stor fordel å komme raskt til fysioterapeut som kan undersøke, vurdere, gi råd og behandling. Dette kan bety kortere smerteperioder, kortere sykefravær og sannsynligheten for at en akutt plage utvikler seg til å bli langvarig, reduseres.

Pasienter med kroniske lidelser, som for eksempel revmatikere, har behov for fysioterapi i perioder. Fysioterapi bidrar til at de kan leve aktive liv. Disse pasientene kjenner selv godt når de har behov for fysioterapi – og for dem er det helt unødvendig å måtte ta omveien om legen for å få den behandlingen de trenger.

Pasienter kan i mange land allerede gå direkte til offentlig finansiert fysioterapeut uten henvisning. Direkte tilgang til fysioterapi finnes dessuten allerede i Norge, men har inntil nå ikke vært offentlig finansiert. Et unntak har vært manuellterapeuter, som er fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi. De har siden 2006 kunnet ta i mot pasienter direkte uten henvisning. 
Erfaringene med direkte tilgang fra andre land er positive og det vises til kortere sykefravær, kortere smerteperioder, færre behandlinger, kortere ventetid, færre henvisinger til spesialist og røntgenundersøkelser, frigjøring av legenes tid og fornøyde pasienter. Dette betyr at direkte tilgang også er et kostnadseffektivt tiltak, både for pasientene og for helsevesenet.

Direkte tilgang er uproblematisk fordi fysioterapeuter i sin grunnutdanning tilegner seg nødvendig kompetanse i å undersøke, vurdere og diagnostisere pasienter med muskel- og skjelettlidelser. Studier fra andre land viser at fysioterapeuter leverer effektiv og sikker helsetjeneste i rollen som førstekontakt for pasienten. Internasjonale studier viser at det er liten fare for feilvurderinger, og det er liten eller ingen risiko for at fysioterapeuter overser alvorlig sykdom. I tillegg er det svært få pasientskader knyttet til fysioterapibehandling. Fysioterapeuter vet når de skal behandle og når lege bør kontaktes. God kommunikasjon og samhandling mellom lege og fysioterapeut vil fortsatt være svært viktig for å sikre gode pasientforløp.

I 2013 behandlet fysioterapeuter med driftstilskudd om lag 450 000 pasienter. Dette forslaget fra helseminister Bent Høie er i tråd med intensjonen om «pasientens helsetjeneste», ved at han nå gir disse mulighet til selv å velge. For pasientene betyr det at en unødvendig omvei blir fjernet. For oss fysioterapeuter innebærer det at vi har oppnådd full anerkjennelse for vår kompetanse i å vurdere pasienter med muskel- og skjelettlidelser selvstendig.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser