Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Blogginnlegg

Her publiserer vi fra 1. januar 2020 blogginnlegg på www.dagensmedisin.no fra forbundsleder Gerty Lund i NFF. Blogginnlegg publisert før 2020 er ved tidligere forbundsleder Fred Hatlebrekke.


Hver bevegelse teller

25. november lanserte WHO nye retningslinjer for fysisk aktivitet. Litt aktivitet er mye bedre enn ingen aktivitet, og jo mer, jo bedre er det for helsa. Både styrketrening og aerob aktivitet er viktig, og stillesitting må reduseres!

Side 1 av 2

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser