Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Blogginnlegg

Forbundsleder Fred Hatlebrekke har siden april 2014 vært fast blogger på Dagens Medisin. Blogginnleggene finner du her.


Ta vare på ungdommen – unngå frafall i skolen

Jeg er bekymret for dagens unge. Jeg er bekymret for prestasjonsstresset, for negative kroppsbilder, for de som lærer at de ikke duger, og aller mest for de som dropper ut av videregående skole.

Enklere vei til fysioterapeut

Helseministeren har i dag lagt frem primærhelsetjenestemeldingen. Det er mange gode forslag og interessante analyser her.

Manuellterapeuter – helsevesenets ukjente ressurs

I alt for liten grad vet helsepersonell, pasienter og andre aktører i helsevesenet at pasienter kan gå direkte til manuellterapeut for sine muskel- og skjelettplager, uten å gå omveien om lege for å få refusjon. 

Side 1 av 2

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser