Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Blogginnlegg

Her publiserer vi fra 1. januar 2020 blogginnlegg på www.dagensmedisin.no fra forbundsleder Gerty Lund i NFF. Blogginnlegg publisert før 2020 er ved tidligere forbundsleder Fred Hatlebrekke.


Nå er tiden for å ringe fysioterapeutene

Avlysning av planlagte operasjoner skjer nå over hele landet. Det er tungt å se at planlagte operasjoner utsettes. Vi vet at det gjør hverdagen tung for mange pasienter. Pasientene bør få fysioterapi imens de venter.

Lære av feilene fra i fjor

Regjeringen har endelig kommet med strengere smitteverntiltak. Det er bra, for helsetjenestene har ingen reserver å ta av. Helsepersonellet er slitne etter snart to år som frontkjempere, og som helseministeren sa: Det sitter ingen på reservebenken.

Fire år med real folkehelseinnsats vil gi resultater Støre!

For oss som daglig jobber med sykdom og skade, som i mange tilfeller kan forebygges, er det uforståelig at forebygging og folkehelse gjennom årene har fått så lite reell politisk oppmerksomhet i form av konkrete tiltak og bevilgninger som monner.

Oslo vokser – på bekostning av folkehelsa?

Hensynet til fysisk aktivitet må ivaretas i byutviklingsprosjekter. Det handler blant annet om framkommelighet og tilrettelagt infrastruktur for aktiv transport, og at barn kan få utfolde seg i lek.

«Fikk nakkeprolaps etter hjemmekontor» - ?

Å stimulere til bekymringer og negative tanker hos befolkningen, bidrar ikke til bedre folkehelse. Det er ett av poengene til forbundsleder Gerty Lund i dette blogginnlegget.

Hver bevegelse teller

25. november lanserte WHO nye retningslinjer for fysisk aktivitet. Litt aktivitet er mye bedre enn ingen aktivitet, og jo mer, jo bedre er det for helsa. Både styrketrening og aerob aktivitet er viktig, og stillesitting må reduseres!

Side 1 av 3

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser