Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Hva mener NFF?

NFF markerer fysioterapeutens rolle som en viktig samfunnsaktør, vi tar vårt samfunnsmandat på alvor og vi bidrar til å løse helserelaterte utfordringer. Dette gjør vi på ulike måter og gjennom ulike kanaler. 


Uttalelser og innspill

Vi fremmer og redegjør for våre synspunkter i ulike saker både av faglig og politisk karakter til både helsemyndigheter, arbeidslivsmyndigheter og andre organisasjoner som ønsker våre innspill.


Visjon, verdier og hovedmål

Hva er fundamentet for Norsk Fysioterapeutforbunds virksomhet? Her finner du vår visjon, våre verdier og våre hovedmål for perioden 2020–2022.


Blogginnlegg

Her publiserer vi fra 1. januar 2020 blogginnlegg på www.dagensmedisin.no fra forbundsleder Gerty Lund i NFF. Blogginnlegg publisert før 2020 er ved tidligere forbundsleder Fred Hatlebrekke.


Nyhetsbrev

Vil du ha enkel tilgang til kunnskap om Norsk Fysioterapeutforbunds politikk, meninger, fagsyn eller nyheter om publikumsrettede tilbud? Da kan du abonnere på vårt nyhetsbrev på e-post. Se abonnementsrute nederst på nettsiden.Pressemeldinger

Vi sender pressemeldinger til media når vi har saker vi mener har nyhetsverdi for flere enn oss selv.