Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Autorisasjon

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell. Fysioterapeuttittelen er en beskyttet yrkestittel hjemlet i lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell (helsepersonelloven). 


Helsedirektoratet administrerer ordningen og utsteder autorisasjonen.

For å oppnå offentlig autorisasjon må søkeren ha bestått utdanning som fysioterapeut og fullført nødvendig turnustjeneste. Offentlig autorisasjon sikrer at fysioterapeuten har de nødvendige kvalifikasjonene for å kunne utøve yrket. Hovedformålet er å ivareta pasientenes sikkerhet. Med offentlig autorisasjon følger et selvstendig og personlig ansvar for å utøve arbeidsoppgaver forsvarlig. Dette innebærer at det stilles krav til faglig og etisk standard og til å holde seg faglig oppdatert.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser