Historie

Norsk Fysioterapeutforbunds historie 1936–2016 i tekst og bilder. Historiske fakta fra forbundets første 80 år.


Side 2 av 2
Kapittel 12

Kapittel 12

Overenskomster om lønns- og arbeidsvilkår for fysioterapeuter i offentlig og privat sektor 1953–2016.

Kapittel 13

Kapittel 13

Utdanningssteder for norske sykegymnaster og fysioterapeuter. 


Kapittel 18

Kapittel 18

NFFs nasjonale fagkongresser 1974–2015.

Kapittel 19

Kapittel 19

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter.Side 2 av 2