Historie

Norsk Fysioterapeutforbunds historie 1936–2016 i tekst og bilder. Historiske fakta fra forbundets første 80 år.


Side 1 av 2

Forord

Hvis man ikke kjenner fortiden, forstår man ikke nåtiden, og egner seg ikke til å forme fremtiden. Simone Weil (1903–1945), fransk-jødisk filosof.

Kapittel 1

Kapittel 1

Norsk Fysioterapeutforbunds første 80 år 1936–2016.


Kapittel 2

Kapittel 2

NFFs lokalforeninger fra 1895 – lokalavdelinger fra 1986 – regioner fra 2014.


Kapittel 3

Kapittel 3

Norsk Mensendieck-Forbund tatt opp i Norske Fysioterapeuters Forbund i 1980.


Kapittel 4

Kapittel 4

NFFs faggrupper – den første i 1956, den siste i 2015.

Kapittel 5

Kapittel 5

Økonomiske interessegrupper 1957 til Næringspolitisk råd og Tariffpolitisk utvalg 2013. Kapittel 7

Kapittel 7

Fra kollegiale bestemmelser til yrkesetiske retningslinjer.
Kapittel 11

Kapittel 11

Lover og forskrifter om fysioterapeuter og fysioterapitjenesten. Side 1 av 2