Kapittel 9

Æresmedlemmer i NFF.


Æresmedlemmer 1936–2016

Allerede i forbundets første lover vedtatt av landsmøtet 1936 var det tatt inn en egen bestemmelse om æresmedlemmer.