Kapittel 7

Fra kollegiale bestemmelser til yrkesetiske retningslinjer.


Kildehenvisninger

Riksarkivet boks 114 006 Etisk utvalg 1973–1983.

NFFs landsstyre- og landsmøtesaker 1972–2010.

NFFs håndbøker 1972–2016, Kollegiale bestemmelser av 1939 og av 1964.

WCPTs etiske grunnregler for fysioterapeuter fra 1951.

NFFs yrkesetiske retningslinjer fra 1977 og fra 1987, revidert 1998, 2007 og 2010.