Kapittel 5

Økonomiske interessegrupper 1957 til Næringspolitisk råd og Tariffpolitisk utvalg 2013. 


1936–1979 Organiseringen av økonomisk sektor i NFF

I lover for Norske Sykegymnasters Landsforbund (NSL) vedtatt på stiftelsesmøtet 28. august 1936 ble økonomiske interessegrupper ikke nevnt. Formålsparagrafen fastsatte imidlertid at medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser skulle ivareta ...

1980–1990 Omorganisering av økonomisk sektor

I 1980 ble forhandlingsutvalget styrket. Sentralstyret skulle oppnevne åtte medlemmer fra de fire interessegruppene, samt generalsekretær og lønnssekretær fra sekretariatet til forhandlingsutvalget. Oppgavene var å forberede lønnsforhandlinger og tak ...

Kildehenvisninger

Riksarkivet PA 736, VI Økonomiske grupper, boksene 61 til 69

Landsstyremøte-/ landsmøteprotokoller 1976 - 2010

Årsberetninger fra PFG, KFG og Tjenestemannsgruppen fra 1958 – 1972, deretter årsberetninger fra lønnsutvalget til 1984

Landsstyremøtesaker/landsmøtesaker 1985–2010.

NFFs håndbøker fra 1972 til 2016.

Lise L. Støylen: Fysioterapi gjennom 100 år ved St. Olavs Hospital, 1911–2011.

Karin Helene Haugen: Utdanning i bevegelse – Fysioterapeututdanningen 100 år 1897–1997, Universitetsforlaget 1997.