Kapittel 3

Norsk Mensendieck-Forbund tatt opp i Norske Fysioterapeuters Forbund i 1980.


Norsk Mensendieck-Forbund (NMF)

Norsk Mensendieck-Forbund (NMF) var startet allerede i 1926 av mensendieck-lærerinnene Aagot Normann (utdannet 1918), Bao Bergmann (1911), Haldis Stabell (1912) og Aagot Holst (1913). Bao Bergmann utdannet 17 lærerinner i perioden 1923–1927, og Aagot ...

Kildehenvisninger

Riksarkivet, privatarkiv 736, samt dokumenter fra NFFs sekretariat

Karin Helene Haugen: «En utdanning i bevegelse – 100 år med fysioterapiutdanning i Norge, Universitetsforlaget 1997