Kapittel 20

Internasjonalt samarbeid.


Kildehenvisninger

WCPT-mappene i Riksarkivet.

NFFs arkiv.

NFFs håndbøker for medlemmer.

Fysioterapeuten, særlig nr 6/7/8/9 fra respektive år med referat fra verdenskongressene og generalforsamlingene.

WCPTs nettsider og ER-WCPTs nettsider.

Årsmeldinger og referater fra ER-WCPTs generalforsamlinger.

Kursprogrammer og rapporter fra møter og kurs i Zimbabwe, Tanzania, Uganda og Palestina (Ramalla, Nablus og Gaza) fra Toril Bergerud Buene.