2.3 Skjematisk oversikt over lokalforeninger/-avdelinger i NFF 1895–2014


 • 1895 Christiania (fra 1926 Oslo) Sykegymnast forening
 • 1899 Bergen Sykegymnast Forening, fra 1980 Hordaland Fysioterapeuters forening
 • 1931 Trondhjem Sykegymnast forening, fra 1960 Sør-Trøndelag Fysioterapeuters Forening
 • 1936 Nord-Norge Sykegymnast Forbund
 • Ble samlet til Norske Sykegymnasters Landsforbund 28.–29. august 1936
 • 1936 Drammen og omegn Sykegymnasters Forening, senere Buskerud Fysioterapeuters Forening
 • 1936 Telemark Sykegymnastforening
 • 1939 Sørlandet Sykegymnastforening, delt i Vest-Agder FF og Aust Agder FF i 1978
 • 1939 Opplandene Sykegymnastforening, delt i Hedmark FF og Oppland FF i 1966
 • 1947 Rogaland Sykegymnasters Forening, delt i Nord-Rogaland FF og Sør-Rogaland FF i 1959
 • 1947 Møre og Romsdal Sykegymnasters Forening, delt i Sunnmøre FF og Nordmøre og Romsdal FF i 1963
 • 1948 Østfold Sykegymnast Forening
 • 1952 Vestfold Sykegymnast Forening
 • 1957 Troms og Tromsø Sykegymnasters Forening, skilt ut fra Nord-Norge Sykegymnastforbund
 • Norske Sykegymnasters Landsforbund skifter navn til Norske Fysioterapeuters Forbund etter landsmøtevedtak 1958
 • 1958 Nord-Trøndelag Fysioterapeuters Forening
 • 1959 Nordland Fysioterapeuters Forening fortsettelse av Nord-Norge Sykegymnast Forbund 1936
 • 1976 Finnmark Fysioterapeuters Forening
 • 1978 Sogn og Fjordane Fysioterapeuters Forening
 • 1978 Vest-Agder Fysioterapeuters Forening, tidligere Sørlandet Sykegymnastforening 1939
 • 1978 Aust-Agder Fysioterapeuters Forening
 • 1984 Akershus Fysioterapeuters Forening skilt ut fra Oslo FF for å følge fylkesgrensen
 • Skifter navn til Norsk Fysioterapeutforbund etter landsmøtevedtak 2002