Kapittel 2

NFFs lokalforeninger fra 1895 – lokalavdelinger fra 1986 – regioner fra 2014.


Kildehenvisninger

Sykegymnasten og Fysioterapeuten årganger 1936–1986.

Riksarkivet, privatarkiv nr 736.

Statsarkivet i Bergen og Bergen Fysioterapeut Forening.

Arkivet i Nordland og Nordland Fysioterapeut Forening.

Karin Helene Haugen: En utdanning i bevegelse-100 år med fysioterapi i Norge, Universitetsforlaget 1997.

Lise Lundbom Støylen: «Fysioterapi gjennom 100 år på St. Olavs Hospital 1911–2011».