Kapittel 18

NFFs nasjonale fagkongresser 1974–2015.


Fra starten av i 1936 var landsmøtene i Norske Sykegymnasters Landsforbund (NSL) åpne for alle medlemmene og fungerte mest som fagkonferanser. De varte i seks–sju dager, og de organisasjonsmessige forhandlingene som ble kalt indre anliggende, ble gjennomført i løpet av en formiddag eller noen ettermiddagstimer. Landsmøtene med sitt omfattende fagprogram blir den nasjonale samlingsplassen i disse første 30 årene. For øvrig arrangeres årlige repetisjonskurs. Osloforeningen eller Oslo Ortopediske Institutt (OOI) arrangerte seks dagers repetisjonskurs som var lagt opp mot landsmøtene fra 1946. På landsstyremøtet i 1957 besluttes det at NSL skal arrangere årlige fortsettelseskurs/suppleringskurs uavhengig av landsmøtene. På landsmøtet i 1958 introduseres en utstilling der det vises elektromedisinske apparater, litteratur, bandasjer mv. Fra 1966 ble landsmøtene redusert til fire dager, og fra 1968 var møtene nede i tre dager.

Fra 1972 handlet landsmøtene i sin helhet om fagpolitikk, omorganisering og drift av organisasjonen NFF. Landsmøtene med valgte delegater fra lokalforeningene ble forbundets øverste organ. For å erstatte den faglige delen som nå var falt bort, ble det tatt inn i NFFs lover at forbundet skulle holde en fagkongress hvert annet år. Senere ble det endret til hvert fjerde år. Den første nasjonale fagkongressen ble holdt i 1974.

1974  1. fagkongress 7.–9. juni på Hotell Prinsen, Trondheim

 • Tema: Nakke – skulder.
 • Ca 200 deltakere.
 • Deltakeravgift kr 150.

1976  2. fagkongress 1.–3. juni på Skinnsenteret, Økern i Oslo

 • Dr Vojta fra Ungarn holdt åpningsforedrag om behandling av hjerneskadde barn. Tema for øvrig var Ryggproblemer – individ-samfunn. Hva er fysioterapeutens bidrag til å løse disse problemene.
 • Det var 600 deltakere, og over 200 på venteliste som måtte avvises pga manglende plass.
 • Deltakeravgift kr 200.
 • NFFs 40 årsjubileum ble feiret på SAS hotellet med festmiddag 2. juni. Middagen var åpen for alle medlemmer som meldte seg på.
 • Ruth Høegh Kielland ble utnevnt til æresmedlem.

1978  3. fagkongress 11.–13. juni  i Terminus Hall, Bergen

 • Tema: Fysioterapi i nærmiljøet, helseproblemer i dagens samfunn. Fysioterapi som del av et samordnet helsetilbud til folk i hele landet.
 • Ca 300 deltakere.
 • Deltakeravgift kr 250.

1980  4. fagkongress var utvidet til Nordisk Kongress 11.–13. juni, Lillehammer

 • Tema: Fysioterapi og Forskning. Kongressen tar opp problemstillinger og erfaringer med utrednings- og utviklingsarbeid knyttet til fysioterapi. En prøver å få et samlet bilde av disse aktivitetene i Norden.
 • Ca 300 deltakere.
 • Kongressavgift kr 300,-

1982  Ingen nasjonal fagkongress da WCPTs verdenskongress holdes i Stockholm.

1984  5. fagkongress 23.–25. mai på Geilo

 • Tema: Føtter. Hvor står vi – hvor går vi?
 • For første gang hadde fagkongressen en stor utstillingsdel med litteratur og utstyr som var relevant i fysioterapipraksis.
 • 700 deltakere.
 • Deltakeravgift kr 200.

1986  6. fagkongress 24.–28. juli i Oslo Konserthus – NFFs 50 årsjubileum

 • Tema: Fysioterapi i samfunnsutvikling
 • Det var fagkongress, utstilling, mottakelse i Oslo Rådhus, festaften i konserthuset og jubileumsmiddag på SAS-Hotellet. Historisk åpningsforedrag: En fysioterapeut uten historie er som et tre uten røtter.
 • Over 700 deltakere.
 • Kongressavgift kr 500.
 • Det ble utnevnt tre æresmedlemmer under mottakelsen i Oslo Rådhus – Anne Amdam, Lisbeth Bugge og Freddy Kaltenborn.

1988  7. fagkongress 25.–27. mai på Fokus kino, Tromsø

 • TemaFysioterapi mot belastningslidelser. Hva er belastningslidelser, hva mener fysioterapeuter om belastningslidelser, hva kan vi om det og hva gjør vi med det? Det var inndeling i parallelle sesjoner.
 • 450 deltakere.
 • Deltakeravgift kr 1300, inkl lunsj og fest.

1990  8. fagkongress 10.–12. mai på Forus, Stavanger

 • Tema: Rehabilitering i et samfunnsperspektiv, definisjoner, muligheter, begrensninger. Forskning. Helsepolitisk debatt. Utstillingsdel.
 • 650 deltakere.

1992  Nordisk Forskningssymposium 11.–13. juni, Solstrand ved Bergen

 • TemaFysioterapiforskning – prosess, handling, effekt.
 • Erstattet fagkongressen dette året.
 • 160 deltakere fra alle de nordiske land.

1994  9. fagkongress 26.–28. mai, Lillehammer

 • Tema: Bevegelse og fysioterapi
 • Plenum, paralleller, grupper, bevegelsessesjoner med internasjonale gjesteforelesere.
 • 450 deltakere.
 • Kongressavgift kr 1900.

1995  10. fagkongress 27.–28. april, Oslo

Jubileumskonferanse 100 år med fysioterapi i Norge. Tema: Fokus på forebygging og rehabilitering.

Forløperen for NFF var Oslo Sygegymnasters Forening stiftet i 1895. Mottagelse i Oslo Rådhus. (Året etter var NFF 60 år uten markering).

1999  11. fagkongress 3.–5. desember Hotell Rica Sjølyst, Oslo

 • Det er tre foredrag i plenum, deretter er det 4 parallelle sesjoner. 42 foredragsholdere.
 • 300 deltakere omtales som skuffende lavt.

Til tross for at fagkongresser er nedfelt i NFFs lover, ble det fra 2004 til 2013 arrangert såkalte fagdager eller temadager.

2004  Fagdager 2.–3. desember, Lillehammer

 • Oppfølging av kampanjen Beveg deg! 
 • 227 deltakere.
 • Det utnevnes to æresmedlemmer – Mette Sveram og Elisabeth Ljunggren.

2006  Temadager 22.–23. juni, Oslo

 • Tema: Fysisk aktivitet – bevegelse, trening og rehabilitering
 • 195 deltakere.
 • Ingen markering av NFF 70 år.

2007  Temadager 21.–22. juni, Oslo

 • Tema: Fysisk aktivitet, trening og rehabilitering
 • 236 deltakere.
 • Jorunn Nerby Vannes ble utnevnt til æresmedlem.

2008  Fagdager 5.–6. juni, Oslo

 • Tema: Fysisk aktivitet – bevegelse, trening og rehabilitering

2009  Temadager 18.–19. juni, Oslo

 • Tema: Fysisk aktivitet – bevegelse, trening og rehabilitering

2009  Nordic Physiotherapy Congress 23.–25. september i Oslo

 • Tema: Movement towards Better Health. Det var 100 presentasjoner.
 • 140 deltakere fra 15 land.

2010  Fagdager 17.–18. juni på Domus Athletica, Oslo

 • Tema: Fysisk aktivitet og bevegelse i fysioterapi.
 • 172 deltakere.

2011  Fagdager 6.–7. juni på Domus Athletica, Oslo

 • NFFs 75 års jubileum markeres med enkel lunsj.
 • Tema: Aktivitet og arbeidsliv.
 • 148 deltakere.

2012  Fagdager 14.–15. juni, Oslo

 • Tema: Helse, arbeidsliv og sykefravær.
 • 130 deltakere.

2013  Fagdager 6.–7. juni Stjørdalshallen på Stjørdal

 • Tema: Fysioterapeuter i bevegelse - forebygging, rehabilitering, samhandling.
 • 120 deltakere.

2015  12. Fysioterapikongress 4.–6. mars på Lillestrøm[1] 

 • NFFs arrangement av fagkongress oppsto på nytt med åtte plenumsforedrag, 20 parallellsesjoner, 20 workshops, 65 foredrag, 45 posters og 134 innsendte abstracts.
 • 1125 deltakere. 
 • Fondet deler ut fire priser i tre kategorier: Forskerspiren, forskerprisen og fagutviklingsprisen.
 • NFF delte ut pris til Årets Fysioterapeut.
 • Påtroppende president i WCPT Emma Stokes deltok med foredrag.

Kongressen annonseres som den viktigste faglige møteplassen for alle fysioterapeuter i Norge noensinne. Omtales i Fysioterapeuten som NFFs første fagkongress, som NFFs største fagkongress, som den nasjonale vitenskapelige kongressen som er kommet for å bli. Forbundslederen lovet ny fagkongress om tre år i 2018.

I 2018 skal NFFs 13. fagkongress arrangeres på Lillestrøm 12.–14. februar. Tema: Fremtidens fysioterapi – er du klar?

Fysioterapikongressen 2015 Lisbeth Normann, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), WCPTs president Emma Stokes og forbundsleder Fred Hatlebrekke under åpningen av kongressen. Foto: Paal Audestad/Fysioterapeuten.

[1] Hvis de årlige fag-/temadagene ikke betegnes som kongresser, er NFFs kongress på Lillestrøm i 2015 den 12. i rekken.