Kapittel 16

Spesialisering.


Sammendrag

En oppsummering av de ulike spesialistmodellene som har vært behandlet i NFFs høyeste organ landsmøter – landsstyremøter.

Kildehenvisninger

Sykegymnasten 1939 og 1949.

Fysioterapeuten 1951–2015.

Arkivmateriale NFF, (boks 87 med mer).

Landsmøtepapirer NFF.

Årsberetninger fra sentralstyret.

Berit Heir Bunkan: Fra Wilhelm Reich til Trygve Braatøy og Aadel Bulow-Hansen-tradisjonen i Norge, forlag ABM-media a/s 2014. 

Offentlige utredninger og dokumenter.