Kapittel 12

Overenskomster om lønns- og arbeidsvilkår for fysioterapeuter i offentlig og privat sektor 1953–2016.


Kildehenvisninger

Riksarkivet PA736, boksene 61-67.

Overenskomster Den Norske Kurstedsforening og NSL 1953 og Norske Sykehuseieres Forening og NFF 1958.

Tidsskriftet Sykegymnasten nr 7/1953 Overenskomst mellom Fysikalske Institutters Landsforening og Norske Sykegymnasters Landsforbund (NSL).

Tidsskriftet Fysioterapeuten nr 3/1974, nr 2/1978, nr 10/1984, nr 7/2004, nr 7/ 2006, nr 7/2008, nr 7/2010, nr 4 og nr 6/2012.

Overenskomster NKS og NFF for tariffperiodene 1971– 1972 og 1987–1988.

Rikslønnsnemndas kjennelse 29. november 1969.

Arbeidsrettens kjennelse 29. april 1992.

NFFs landsmøte-/landsstyremøteprotokoller 1955–1978.

NFFs sakspapirer til landsmøtene.

NFFs håndbøker 1972–2016.

Informasjonsmateriale fra NFFs forhandlingsseksjon.