Kapittel 11

Lover og forskrifter om fysioterapeuter og fysioterapitjenesten.