Oversikt over redaktører 1934–2016


1934–1936: Ragnar Nyhus og Otto Harsem – Oslo Sygegymnast Forening var eier og utgiver.

I 1936 ble Norske Sykegymnasters Landsforbund (NSL) stiftet og overtok som eier og utgiver. I 1958 forandret tidsskriftet navn til Fysioterapeuten.

1936–1939: Landsmøtet valgte Ragnar Nyhus til redaktør

1939–1964: Sigrid Schreiner, valgt på hvert landsmøte frem til 1964.

I 1964 vedtok landsmøtet at redaktøren skulle ansettes i stillingen.

1964–1966: Sigrid Schreiner ble ansatt til hun gikk av med pensjon.

1967–1970: Helene Wessel Bolin

1970–1972: Anne Britt Brodal

1973–1976: Liv Sanner

1976–1979: Liv Sanner og Line Hauger delte redaktørstillingen

1979–1987: Line Hauger

1987–1991: Gerd Vidje

1992–1993: Nina Husom, permisjon fra august 1992 til juli 1993. Terje Anthonsen konstituert august 1992 til februar 1993, deretter Grethe Hansen til juli 1993. Nina Husom tilbake ut 1993.

1994–1995: Karin Helene Haugen, permisjon fra 1996. Grethe Hansen konstituert i 1996 til september 1997, deretter Espen Mathiesen ut 1997.

1998–1999: Karin Helene Haugen

2000–2003: Espen Mathiesen

2003–fortsatt: Dagrun Lindvåg