Kapittel 10

Tidsskriftet.


Kildehenvisninger

Tidsskriftet Fysioterapeutens nr fra 1936–2016.

NFFs håndbøker 1972–2016.

Landsstyremøtereferater/landsmøteprotokoller.

Revisjonsfirmaet Kjelstrup & Wiggen A/S: Notat datert 11. februar 2002 vedrørende organisering av bladet Fysioterapeutens økonomi.