1.3 Medlemstall 1936–2016

Ifølge sentralstyrenes årsberetninger og fra 2004 ifølge NFFs medlemsregister per desember hvert år. 


ÅR

MEDLEMMER

1936

116

1939

365

1948

677

1958

936

1961

1109

1970

1700

1972

2263

1974

2528

1975

2694

1976

3040

1977

3357

1978

3654

1979

3955

1980

4208

1982

4905

1983

5019

1984

4756 *

1985

4824

1987

5243

1989

5670

1998

7110

2004

8263

2005

8275

2006

8295 **

2007

8540

2008

9071

2009

9305

2010

9581

2011

9695

2012

9940

2013

10086

2014

10156

2015

10262

2016

10324

* Nedgang på 263 medlemmer fra 1983 til 1984 i hovedsak forårsaket av utbrytergruppe fra NFF av privatpraktiserende fysioterapeuter i forbindelse med kommunehelsetjenestereformen. Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund ble opprettet.

** Nedgang på 240 medlemmer fra januar til august 2006 i hovedsak forårsaket av utbrytergruppe fra NFFs faggruppe for manuell terapi. Norsk Manuellterapeutforening ble opprettet.