1.2 Oversikt over formenn og forbundsledere 1936–2016


1936–1946 Reidunn Barth-Heyerdahl (gjenvalgt i 1939)

1946–1955 Gunvor Drake (gjenvalgt i 1949 og 1952)

1955–1961 Ragnar Nyhus (gjenvalgt i 1958)

1961–1968 Karen Hansteen (gjenvalgt i 1964 og 1966)

1968–1972 Mette Sveram (gjenvalgt i 1970)

1972–1974 Ove Jordahl

1974–1976 Jann Nordahl

1976–1979 Berit Risebro

1979–1982 Tove Hegna

1982–1984 Eva Revlem

1984–1989 Inger Marie Veening (gjenvalgt 1986)

1989–1995 Toril Bergerud Buene (gjenvalgt 1991 og 1993)

1996–2004 Anne Lexow (gjenvalgt 1998 og 2001)

2005–2013 Eilin Ekeland (gjenvalgt 2007 og 2010)

2014–2019 Fred Hatlebrekke (gjenvalgt 2016)