Om videreutdanning

Om koronasituasjonen
Om medlemskap
Om kontingent
Om forsikringer
Om medlemsportalen ("Min side") og nettsidene
Om arbeidsvilkår og lønn
Om næringsdrivende
Om juridiske spørsmål
Om faggrupper
Om kurs
Om videreutdanning
Om spesialisering
Om kollegaveiledning
Om Fysioterapeuten
Om FYSIO
Hvilke høgskoler og universitet har mastertilbud som er aktuelle for fysioterapeuter?

Generelt ligger de fysioterapispesifikke mastertilbudene i Norge, det vil si de som er forbeholdt fysioterapeuter, i byene som har bachelorutdanning: Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo. Les mer om videreutdanning.

Hvem kan bruke tittelen psykomotorisk fysioterapeut?

Tittelen psykomotorisk fysioterapeut er forbeholdt dem som har mastergrad i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, eller som har kompetanse som gir rett til å heve takst A9. Fra 1. januar 2016 stilles det krav om mastergrad for å oppnå A9-takstkompetanse.

Les mer om kompetansenivåer og kompetansemål innenfor psykomotorisk fysioterapi.

Hvilke utdanninger fra utlandet kan gi A8-takstkompetanse?

For å få studiet godkjent til takstkompetanse «A8 manuellterapi» i Norge, må søknad med dokumentasjon på fullført studium og dets innhold sendes til Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). Les mer om utdanning i manuellterapi i utlandet.

Jeg ønsker å studere i utlandet, og har noen praktiske spørsmål i forbindelse med oppholdet. Hvor kan jeg henvende meg?

NFF har en liste over manuellterapeuter som har fullført sin masterutdanning på universiteter i utlandet. Ta gjerne kontakt med disse for å få mer informasjon