Om videreutdanning

Om medlemskap
Om kontingent
Om kurs
Om spesialisering
Om faggrupper
Om arbeidsvilkår og lønn
Om næringsdrivende
Om Fysioterapeuten
Om videreutdanning
Om FYSIO
Om "Min side" og nettsidene
Om forsikringer
Om juridiske spørsmål
Om kollegaveiledning
Hvilke høgskoler og universitet har mastertilbud som er aktuelle for fysioterapeuter?

Generelt ligger de fysioterapispesifikke mastertilbudene i Norge, det vil si de som er forbeholdt fysioterapeuter, i byene som har bachelorutdanning: Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo. Les mer om videreutdanning.

Hvilke utdanninger fra utlandet kan gi A8-takstkompetanse?

For å få studiet godkjent til takstkompetanse «A8 manuellterapi» i Norge, må søknad med dokumentasjon på fullført studium og dets innhold sendes til Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). Les mer om utdanning i manuellterapi i utlandet.

Jeg ønsker å studere i utlandet, og har noen praktiske spørsmål i forbindelse med oppholdet. Hvor kan jeg henvende meg?

NFF har en liste over manuellterapeuter som har fullført sin masterutdanning på universiteter i utlandet. Ta gjerne kontakt med disse for å få mer informasjon

Hvem kan bruke tittelen psykomotorisk fysioterapeut?

Tittelen psykomotorisk fysioterapeut er forbeholdt dem som har mastergrad i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, eller som har kompetanse som gir rett til å heve takst A9. Fra 1. januar 2016 stilles det krav om mastergrad for å oppnå A9-takstkompetanse.

Les mer om kompetansenivåer og kompetansemål innenfor psykomotorisk fysioterapi.