Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Elektronisk pasientjournal, informasjonssikkerhet og personvern – hva bør jeg vite?

Det finnes per april 2022 fem leverandører av elektronisk pasientjournal (EPJ) som leverer til fysioterapeuter: Promed/PasientSky, Physica, Extensor, EG Hano og Arko. Det eksisterer ingen form for sertifisering (godkjenning) av programvaren, men det forventes at dette vil komme i fremtiden. Leverandører har som regel muligheter for lagring av journaler på egen pc eller lagring av journaler på en server et annet sted, en såkalt ASP-løsning. Ved en ASP-løsning vil leverandøren i større grad være ansvarlig for at personvern og informasjonssikkerhet er ivaretatt enn ved andre løsninger. En ASP-løsning kan være den enkleste løsning for fysioterapeuter som ikke er spesielt datakyndige.

Uavhengig av tilkoblingsmåte må du som fysioterapeut tilfredsstille en rekke krav til personvern og informasjonssikkerhet. For å forenkle arbeidet for å ivareta lovpålagte krav til personvern og informasjonssikkerhet er det laget en Veileder for små helsevirksomheter. Her vil du også finne en oppsummering av de viktigste sikkerhetskrav.

Kravene til personvern og informasjonssikkerhet er ellers samlet i en bransjenorm som heter Normen. NFF er gjennom styringsgruppe tilsluttet Normen. Ved inngåelse av avtalen med leverandøren er det viktig å passe på at programvare som leveres følger Normens krav. Per februar 2020 er Normen 6.0 gjeldende versjon, en versjon som er helt oppdatert når det gjelder personvern og informasjonssikkerhet.

Viktige dokumenter og andre nettressurser knyttet til Normen finner du samlet på vår temaside: Personvern, informasjonssikkerhet og internkontroll.

Tilkobling til Norsk Helsenett (NHN)
Leverandørene tilbyr også tilkobling til NHN. Det er et uttalt politisk mål at det fremtidige helsevesenet skal være basert på elektroniske meldinger, og det er viktig at fysioterapeuter følger med i denne utviklingen. Se krav til elektronisk meldingsutveksling når det gjelder hvordan dette fungerer, og hvilke krav som stilles før sensitiv pasientinformasjon kan sendes elektronisk.

Fysioterapeuter med driftstilskudd må være tilkoblet NHN for innrapportering av oppgjørskrav / egenandelsopplysninger til Helfo.  Disse fysioterapeuter kan utløse egne takster; H2a og H2b ved elektronisk samhandling.  For mer informasjon se forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. (takstene i forskriften endres fra 1. januar 2021) og Helfo sine sider.