Om medlemsportalen ("Min side") og nettsidene

Om koronasituasjonen
Om medlemskap
Om kontingent
Om forsikringer
Om medlemsportalen ("Min side") og nettsidene
Om arbeidsvilkår og lønn
Om næringsdrivende
Om juridiske spørsmål
Om faggrupper
Om kurs
Om videreutdanning
Om spesialisering
Om kollegaveiledning
Om Fysioterapeuten
Om FYSIO
Hva er "Min side" på forsikringssidene?

Forsikringene du har gjennom Norsk Fysioterapeutforbund, blir forvaltet av vår forsikringspartner, som vi ofte omtaler som Forsikringskontoret. Nettadressen dit er https://www.fysioforsikring.no/. Forsikringskontoret har også sin "Min side", som en tjeneste for sine kunder, altså NFFs medlemmer. Denne tjenesten omfatter bare forsikringene, og må ikke forveksles med medlemsportalen "Min side" på NFFs nettsider, som er knyttet til NFFs medlemsregister, og har andre funksjoner og et annet formål.

Spørsmål om "Min side" på forsikringssidene må rettes til Forsikringskontoret – post@fysioforsikring.no | tlf. 22 93 30 69.

Jeg er innlogget, men får likevel ikke tilgang til et dokument jeg fant i et søk på nettsidene. Hvorfor?

Sjekk først at du har logget deg inn riktig sted, menypunktet "Logg inn fysio.no". Innlogging til medlemsportalen – "Min side" – gir deg ikke tilgang til skjult informasjon på NFFs nettsider. Det er lett å forveksle disse to ulike innloggingene, ettersom brukernavn og passord er det samme begge steder.

Enkelte dokumenter bak passord er publisert gjennom NFFs kursportal. Slike dokumenter er søkbare på www.fysio.no, men de er bare tilgjengelige for deltakere på kurset som dokumentet er knyttet til. Dokumenter av denne typen kan gjenkjennes ved at "Kursrom" inngår i filadressen som kommer opp når du peker på lenken du har funnet. Eksempel på et slikt dokument:

https://fysio.no/Kursrom/Helse-og-miljoearbeid-psykososialt-arbeidsmiljoe-kurs-3/Varsling-av-kritikkverdige-forhold-i-henhold-til-AML

Jeg har problem med passord og/eller innlogging. Hva kan det skyldes?

Her er noen vanlige problemer og mulige årsaker:

(1) Du får feilmeldinger på skjermen ved passordbestilling eller innlogging om at sider ikke finnes, eller at noe gikk galt o.l.
Det kan være tekniske årsaker til dette, eller feil i medlemsregisteret vårt. Tekniske feil og feiloppføringer hos NFF blir rettet så snart vi oppdager dem. Gi oss beskjed om feilen på informasjon@fysio.no.

(2) Du får ikke tilsendt e-post med passord-lenke når du bruker funksjonen "Glemt passord".
Husk at det kan ta noen minutter før du mottar meldingen. Fremdeles ingen melding til den e-postadressen du er registrert med hos NFF, og har bestilt passord til? Sjekk om meldingen har havnet i søppelpost-mappen.

(3) Du har bestilt nytt passord, men lenken i e-postmeldingen du har mottatt, fungerer ikke. Sannsynligvis har lenken blitt deaktivert. Du må da gjenta operasjonen, dvs. bestille nytt passord på vanlig måte.

(4) Du prøver å logge deg inn, men får melding på skjermen om feil brukernavn/passord. Dette kan åpenbart skyldes at brukernavnet eller passordet ditt faktisk er feil, eller feilskrevet. Det kan også ha blitt med uvedkommende tegn (mellomrom, punktum etc.) i de to feltene. Skriv derfor alltid inn (ikke lim inn) e-postadressen din og det gjeldende (dvs. sist opprettede) passordet når du logger deg inn.

Om dette ikke hjelper deg, ta kontakt med oss på tlf. 22 93 30 50 eller informasjon@fysio.no.

Hvordan logger jeg meg inn på "Min side"?

Du logger deg inn på medlemsportalen – menypunktet "Min side" – med e-postadressen du er registrert med hos NFF, og et passord du lager selv. Passord kan opprettes via innloggingssiden, funksjonen «Glemt passord». Får du likevel ikke logget deg inn, sjekk først vanlige årsaker til slike problemer. Om dette ikke hjelper deg, ta kontakt med oss på tlf. 22 93 30 50 eller informasjon@fysio.no.

Hvilke innlogginger finnes på www.fysio.no?

Når du er registrert som medlem, kan du logge deg inn til NFFs medlemsportal – menypunktet "Min side" – og få tilgang til din medlemsinformasjon og funksjoner som er knyttet til ditt medlemskap og dine verv. Med samme brukernavn og passord kan du også logge deg inn på fysio.no for å få tilgang til skjult informasjon. Slik informasjon er forbeholdt medlemmer, og krever derfor innlogging.

Hvordan finner jeg det jeg leter etter på nettsidene?

Nettsidene er delt i publikums- og forbundssider som er designet med ulike farger. På forbundssidene finnes kategorien "Spørsmål og svar" som inneholder spørsmål og svar om f.eks. medlemskap, kontingent, næringsdrivende og videreutdanning. Du kan også bruke søkefunksjonen øverst på siden, og gjerne forsøke flere av søkeordene som kommer opp som forslag. Har du fremdeles ikke fått svar på det du lurte på, ta kontakt på tlf. 22 93 30 50 eller informasjon@fysio.no, eller med nettredaktøren.

Hva er innholdet i NFFs medlemsportal?

NFFs nye medlemsportal – som du får tilgang til via "Min side" – har en brukerprofil for det enkelte medlemmet og informasjon/funksjoner knyttet til medlemskapet og eventuelle verv. Det foregår et kontinuerlig arbeid med å rette, justere og tilpasse portalen til beste for brukerne.

I denne artikkelen gir vi svar på de vanligste spørsmålene per januar 2022 som medlemmene våre har om den nye medlemsportalen: