Om kurs

Om koronasituasjonen
Om medlemskap
Om kontingent
Om forsikringer
Om medlemsportalen ("Min side") og nettsidene
Om arbeidsvilkår og lønn
Om næringsdrivende
Om juridiske spørsmål
Om faggrupper
Om kurs
Om videreutdanning
Om spesialisering
Om kollegaveiledning
Om Fysioterapeuten
Om FYSIO
Hvordan melder jeg meg på et kurs?

Påmelding til kurs må skje elektronisk. Lenke til påmeldingsskjema finner du i hver kursannonse. Se kurskalender.

Jeg har meldt meg på et kurs. Kan jeg da bestille min reise?

Nei. Du må vente til du mottar e-postmelding om at du er tildelt plass før du kan bestille din reise. NFF er ikke ansvarlig for refusjon av innkjøpte billetter hvis du bestiller din reise før du har fått bekreftelse på tildelt plass.

Hva med ledige plasser på kurs?

Vi kan ikke bekrefte at det er ledige plasser på et kurs før påmeldingsfristen går ut. Se regler for opptak og avmelding.

Jeg har fått plass på et kurs, men er blitt syk. Hva gjør jeg? Får jeg refundert kursavgiften?

Du må gi beskjed til NFF snarest. Deretter må sende du en sykemelding til kurs@fysio.no eller til Norsk Fysioterapeutforbund, Postboks 147 Sentrum, 0102 Oslo. Du vil få refundert kursavgiften minus et gebyr på kr 800. Hvis kursavgiften ikke er betalt, vil du bli fakturert med gebyret på kr 800.

Jeg har mistet fakturaen jeg mottok. Kan jeg få en ny en?

Fakturaer som er sendt ut, kan du laste ned fra "Mine fakturakopier" når du er logget inn på "Min side".

Jeg har mottatt e-post «Bekreftelse på mottatt påmelding til kurs». Betyr det at jeg har fått plass på kurset?

Nei. Bekreftelse på mottatt påmelding er ikke ensbetydende med bekreftelse på tildelt plass.

Jeg er ikke medlem i NFF. Kan jeg melde meg på et kurs?

Ja. Alle fysioterapeuter kan melde seg på NFFs kurs. Ikke-medlemmer betaler en høyere kursavgift.

Når mottar jeg fakturaen for kursavgiften?

Fakturaen for kursavgiften sendes i forkant av kurset.

Jeg må trekke tilbake min påmelding til kurs. Kan min kollega ta plassen min?

En tildelt plass kan ikke overføres/gis til en annen person. Kursplasser tildeles den enkelte fysioterapeut og ikke arbeidssted (selv om arbeidsgiver betaler). Du må sende en avmelding, og din kollega må sende en påmelding.

Når blir kommende års kurskalender publisert?

Alle kurs blir publisert fortløpende på kurssidene. De fleste kursene blir publisert tidlig på høsten.

Må jeg logge inn som medlem før jeg melder meg på et kurs?

Det er anbefalt å logge seg inn som medlem. Fordelen er at du får et halvt utfylt påmeldingsskjema med ditt navn og adresse. Ved å gå til «påmelding» får du et helt blankt skjema. Uansett måte du velger å melde deg på, vil du dra nytte av lavere kursavgift for medlemmer.

Jeg vil trekke tilbake min påmelding. Kan jeg gjøre det per telefon?

Avbestilling av en kursplass må skje skriftlig via e-post til kurs@fysio.no. Det er fysioterapeuten som er tildelt plass på kurs som selv er ansvarlig for å avbestille plassen, og ikke arbeidsgiveren.

Hvordan tildeles plassene på et kurs?
Jeg ble syk på kurset og deltok bare en dag. Kan jeg få refundert kursavgiften?

Hvis sykdom inntreffer under kurset, dvs. etter kursets start, refunderes ikke kursavgiften.

Jeg har mistet mitt kursbevis. Kan jeg få et nytt?

Du kan ikke få et nytt kursbevis, men en bekreftelse på at du har deltatt på kurset.

Når får jeg vite at jeg er tildelt plass på kurset?

Du vil senest 10 arbeidsdager etter påmeldingsfristens utløp motta en e-postmelding om at du enten er tildelt plass på kurs, eller at du står på ventelisten.

Påmeldingsfristen til et kurs har gått ut, kan jeg allikevel melde meg på?

Påmeldinger som kommer etter påmeldingsfristen, blir ikke behandlet, med mindre kurset er annonsert med "Fortsatt ledige plasser".

Kan jeg få tilsendt en ny faktura, fordi den jeg mottok er adressert til meg selv og ikke til min arbeidsgiver?

Nei. Når du melder deg på et kurs, skal du fylle ut navn og adresse til den som skal betale kursavgiften i påmeldingsskjemaet. Hvis den opplysningen mangler, vil fakturaen for kursavgiften bli sendt til din private adresse.

Betaler av faktura kan IKKE endres etter at NFF har sendt ut faktura i posten.

Jeg er på ventelisten. Når vil jeg få vite om jeg kan få plass på kurset?

Straks vi mottar en avbestilling av kursplass, tar vi kontakt med den som står først på ventelisten.

Jeg har meldt meg på kurs, men er usikker på om jeg er påmeldt?

Når du melder deg på kurs, mottar du en e-post, ”Bekreftelse på mottatt påmelding til kurs”, med kopi av de dataene du har ført inn i påmeldingsskjemaet. Hvis du ikke mottar denne e-posten, ta kontakt med kursadministrasjonen i NFF.

Jeg vil trekke tilbake min påmelding. Må jeg betale et gebyr?

Avbestilling av kursplass mottatt etter påmeldingsfristen og frem til to uker før kursstart belastes med et avbestillingsgebyr på kr 800, uavhengig av kursets lengde. Hele kursavgiften må betales når avbestilling mottas senere enn to uker før kursstart.

Opptak gjøres fortløpende etter først-til-mølla-prinsippet. Allikevel har NFF påmeldingsfrist. Hvorfor?
Hvor mye fravær kan jeg ha uten å miste retten til kursbevis?

For å motta et kursbevis kreves det 80 % tilstedeværelse på et kurs.

Hvor finner jeg NFFs honorarsatser for kursledere/undervisning?