Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Min samboer og jeg er begge medlemmer i NFF. Kan vi søke om nedsatt kontingent?

Når gifte/samboende begge er medlemmer av NFF, får én av dem etter søknad en reduksjon i kontingenten som tilsvarer gjeldende medlemspris på Fysioterapeuten. Paret mottar da bare ett eksemplar av tidsskriftet. Medlemmer som av ulike årsaker allerede har nedsatt kontingent, kan ikke ta ut denne reduksjonen i tillegg. Søknad må være skriftlig, og sendes til NFFs sekretariat.