Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Jeg skal begynne på et masterstudium. Kan jeg søke om nedsatt kontingent?

Norsk Fysioterapeutforbund ønsker å legge økonomisk til rette for medlemmer som vil ta en mastergrad. Studenter som kan dokumentere at de er tatt opp på et 120 studiepoengs fysioterapispesifikt eller helsefaglig masterstudium, betaler en medlemskontingent på 1100 kroner per år i to år fra opptak. Dette gjelder både heltids og deltids masterstudenter.

Samme regler gjelder for utenlandsstudenter som er tatt opp på studium i manuellterapi, og som gjennomfører veiledet praksis for å utløse takstkompetanse.

Masterstudenter får tidsskriftet Fysioterapeuten som del av medlemstilbudet.