Om forsikringer

Om medlemskap
Om kontingent
Om kurs
Om spesialisering
Om faggrupper
Om arbeidsvilkår og lønn
Om næringsdrivende
Om Fysioterapeuten
Om videreutdanning
Om FYSIO
Om "Min side" og nettsidene
Om forsikringer
Om juridiske spørsmål
Om kollegaveiledning
Hvilke forsikringer kan jeg få som medlem i NFF?

Norsk Fysioterapeutforbund tilbyr forsikringer som dekker de aller fleste forsikringsbehov, også for deg som er student eller selvstendig næringsdrivende. Melder du deg inn, får du en innholdsrik, rimelig standardpakke med forsikringer (liv, uførhet, kritisk sykdom, ulykke, ID-tyveri) som vi sterkt anbefaler, men som du likevel kan reservere deg mot. Sjekk alle NFFs forsikringer hos Forsikringskontoret.

Hva inneholder NFFs obligatoriske forsikring, og kan jeg reservere meg mot å tegne den?

Den obligatoriske forsikringen er alle medlemmene med på, dersom de ikke har reservert seg. Forsikringen består av livsforsikring, uføreforsikring, kritisk sykdom, ID-tyveri og ulykkesforsikring.

Ønsker du å reservere det fra den obligatoriske forsikringen, ta kontakt med Forsikringskontoret og bestill reservasjonsblankett.

Kan jeg som selvstendig næringsdrivende ha ansvarsforsikring gjennom NFF, eller må jeg ta det gjennom et forsikringsselskap?

Som medlem i NFF kan du tegne ansvarsforsikring hos Forsikringskontoret.

NFFs ansvarsforsikring dekker de områder som ikke omfattes av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) og vil være et viktig tillegg for deg som selvstendig næringsdrivende.