Om forsikringer

Om koronasituasjonen
Om medlemskap
Om kontingent
Om forsikringer
Om medlemsportalen ("Min side") og nettsidene
Om arbeidsvilkår og lønn
Om næringsdrivende
Om juridiske spørsmål
Om faggrupper
Om kurs
Om videreutdanning
Om spesialisering
Om kollegaveiledning
Om Fysioterapeuten
Om FYSIO
Hvilke forsikringer kan jeg få som medlem i NFF?

Norsk Fysioterapeutforbund tilbyr forsikringer som dekker de aller fleste forsikringsbehov, også for deg som er student eller selvstendig næringsdrivende. Melder du deg inn i forbundet, får du en innholdsrik, rimelig standardpakke som omfatter følgende forsikringer: liv, uførhet, kritisk sykdom, ulykke og advokatforsikring (rettshjelpsforsikring). Vi anbefaler sterkt denne forsikringspakken, som du likevel kan reservere deg mot ved innmelding. Sjekk alle NFFs forsikringer hos Forsikringskontoret.

Hva inneholder NFFs obligatoriske forsikring, og kan jeg reservere meg mot å tegne den?

Den obligatoriske forsikringen er alle medlemmene med på, dersom de ikke har reservert seg. Forsikringen består av livsforsikring, uføreforsikring, kritisk sykdom, ulykkesforsikring og advokatforsikring (rettshjelpsforsikring).

Ønsker du å reservere deg mot den obligatoriske forsikringen, ta kontakt med Forsikringskontoret og bestill reservasjonsblankett.

Kan jeg som selvstendig næringsdrivende ha ansvarsforsikring gjennom NFF, eller må jeg ta det gjennom et forsikringsselskap?

Som medlem i NFF kan du tegne ansvarsforsikring hos Forsikringskontoret.

NFFs ansvarsforsikring dekker de områder som ikke omfattes av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) og vil være et viktig tillegg for deg som selvstendig næringsdrivende.