Om arbeidsvilkår og lønn

Om "Min side" og nettsidene
Om FYSIO
Om videreutdanning
Om Fysioterapeuten
Om næringsdrivende
Om spesialisering
Om kurs
Om faggrupper
Om arbeidsvilkår og lønn
Om forsikringer
Om kontingent
Om medlemskap
Kan ledere unntas overenskomsten i helseforetakene?

Utgangspunktet er at overenskomsten gjelder alle medlemmer i NFF, jf. Overenskomsten kap. I Omfang, pkt.1.

Lokale parter, dvs. representant for helseforetaket og NFFs tillitsvalgt har ansvar for å definere om overenskomsten skal gjelde for foretaksledelsen og ansatte som representerer arbeidsgiver i B-delsforhandlinger.

Alle andre er omfattet med mindre det er inngått avtale mellom Spekter og NFF sentralt om unntak.

Kan jeg avtale å arbeide mer enn 36 t per uke i helseforetakene?

Overenskomsten kap. III, pkt. 1.2 slår fast at ordinær arbeidstid for fysioterapeuter i stilling hvor det kreves kompetanse som fysioterapeut er 36 timer per uke. Det er dermed i strid med tariffavtalen å avtale ukentlig arbeidstid på f.eks. 37,5 timer. En slik avtale er dermed ulovlig.

Hvordan beregnes ansiennitet i helseforetakene?
Jeg ønsker juridisk bistand fra NFF. Hva gjør jeg?

Du bør først lese denne artikkelen. Der har vi publisert NFFs retningslinjer for juridisk bistand og omtalt forhold knyttet til slik bistand som NFFs yrkesaktive medlemmer bør kjenne til.