Om arbeidsvilkår og lønn

Om koronasituasjonen
Om medlemskap
Om kontingent
Om forsikringer
Om medlemsportalen ("Min side") og nettsidene
Om arbeidsvilkår og lønn
Om næringsdrivende
Om juridiske spørsmål
Om faggrupper
Om kurs
Om videreutdanning
Om spesialisering
Om kollegaveiledning
Om Fysioterapeuten
Om FYSIO
Hvordan beregnes ansiennitet i helseforetakene?
Kan jeg avtale å arbeide mer enn 36 t per uke?

Tariffområde Spekter: Når det gjelder helseforetakene, slår overenskomsten kap. III pkt. 1.2 fast at ordinær arbeidstid er 36 timer per uke i stilling hvor det kreves kompetanse som fysioterapeut. Det er dermed i strid med tariffavtalen å avtale ukentlig arbeidstid på for eksempel 37,5 timer. En slik avtale er dermed ulovlig.

Tariffområde Spekter: Kan ledere unntas overenskomsten i helseforetakene?

Utgangspunktet er at overenskomsten gjelder alle medlemmer i NFF, jf. Overenskomsten kap. I Omfang, pkt.1.

Lokale parter, dvs. representant for helseforetaket og NFFs tillitsvalgt har ansvar for å definere om overenskomsten skal gjelde for foretaksledelsen og ansatte som representerer arbeidsgiver i B-delsforhandlinger.

Alle andre er omfattet med mindre det er inngått avtale mellom Spekter og NFF sentralt om unntak.

Hva tjener en fysioterapeut?

Det varierer en god del, men for de største gruppene av ansatte er (minste)lønnsnivået tariffestet. Er du fysioterapistudent – eller ønsker å bli det – bør du derfor først av alt notere deg minstelønn/garantilønn for turnuskandidater og nyutdannede innenfor KS, Spekter og Virke. Dette er tariffområder som sysselsetter store grupper av fysioterapeuter. Du finner tabeller med minstelønn/garantilønn i menyen på de nevnte tre tariffområdene, som du finner under "Lønn og tariff".

Under "Lønn og tariff" finner du også NFFs lønnsstatistikk for alle de store tariffområdene: staten, Oslo kommune, KS, Spekter og Virke. Den er basert på en årlig lønnsundersøkelse blant NFFs medlemmer. Se menypunktet "Statistikk" under hvert av de fem nevnte tariffområdene.

Se også inntektsstatistikk for fysioterapeuter, utarbeidet av Statistisk sentralbyrå, på fysioterapeutsiden til Utdanning.no.