Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Jeg har problem med passord og/eller innlogging til "Min side". Hva kan det skyldes?

Her er noen vanlige problemer og mulige årsaker:

(1) Du får feilmeldinger på skjermen ved passordbestilling eller innlogging om at sider ikke finnes, eller at noe gikk galt o.l.
Det kan være tekniske årsaker til dette, eller feil i medlemsregisteret vårt. Tekniske feil og feiloppføringer hos NFF blir rettet så snart vi oppdager dem. Gi oss beskjed om feilen på informasjon@fysio.no.

(2) Du får ikke tilsendt e-post med passord-lenke når du bruker funksjonen "Nytt eller glemt passord?".
Husk at det kan ta noen minutter før du mottar meldingen. Fremdeles ingen melding til den e-postadressen du er registrert med hos NFF, og har bestilt passord til? Sjekk om meldingen har havnet i søppelpost-mappen.

(3) Du har bestilt nytt passord, men lenken i e-postmeldingen du har mottatt, fungerer ikke. Sannsynligvis har det gått for lang tid siden du fikk meldingen, slik at lenken er blitt deaktivert. Du må da gjenta operasjonen, dvs. bestille nytt passord på vanlig måte.

(4) Du prøver å logge deg inn, men får melding på skjermen om feil brukernavn/passord. Dette kan åpenbart skyldes at brukernavnet eller passordet ditt faktisk er feil, eller feilskrevet. Det kan også ha blitt med uvedkommende tegn (mellomrom, punktum etc.) i de to feltene. Skriv derfor alltid inn (ikke lim inn) e-postadressen din og det gjeldende (dvs. sist opprettede) passordet når du logger deg inn.

Om dette ikke hjelper deg, ta kontakt med oss på tlf. 22 93 30 50 eller informasjon@fysio.no.