Om "Min side" og nettsidene

Om koronasituasjonen
Om medlemskap
Om kontingent
Om forsikringer
Om "Min side" og nettsidene
Om arbeidsvilkår og lønn
Om næringsdrivende
Om juridiske spørsmål
Om faggrupper
Om kurs
Om videreutdanning
Om spesialisering
Om kollegaveiledning
Om Fysioterapeuten
Om FYSIO
Jeg har en type kompetanse som det kan gjøres søk på i "Finn en fysioterapeut". Likevel dukker jeg ikke opp ved søk på slik kompetanse. Hvorfor?

Sjekk først på "Min side" > "Rediger profil" at du er markert som synlig på hjemmesiden (se andre spørsmål på denne siden). Om du er markert som synlig, men likevel ikke dukker opp ved et kompetanse-søk, kan det være at den søkbare kompetansen din er så fersk at den ennå ikke er registrert i NFFs medlemsdatabase. Eller det kan være en feil i oppføringen din i medlemsregisteret vårt. I det siste tilfellet må du ta kontakt med NFFs sekretariat for å få rettet dette.

Jeg har en type kompetanse som det kan gjøres søk på i "Finn en fysioterapeut". Likevel dukker jeg ikke opp når jeg søker på navnet mitt. Hvorfor?

Dersom du ikke er oppført i "Finn en fysioterapeut", og ønsker å være det, må du selv gjøre deg synlig. Det gjør du ved å logge deg inn på "Min side" og redigere profilen din der. Nederst på "Rediger profil"-sida kan du markere at du ønsker å være synlig i "Finn en fysioterapeut".

Jeg ønsker å være oppført i "Finn en fysioterapeut" på publikumsnettsidene. Hvordan gjør jeg det?

Er du yrkesaktivt medlem, har du mulighet til slik oppføring. Slik går du fram: Logg deg inn på "Min side" og rediger profilen din der. Nederst på "Rediger profil"-sida kan du markere at du ønsker å være synlig i "Finn en fysioterapeut". Der kan du også legge inn din jobb-e-postadresse og eventuell nettadresse til arbeidsstedet ditt.

Hva er "Min side" på forsikringssidene?

Forsikringene du har gjennom Norsk Fysioterapeutforbund, blir forvaltet av vår forsikringspartner, som vi ofte omtaler som Forsikringskontoret. Nettadressen dit er https://www.fysioforsikring.no/. Forsikringskontoret har også sin "Min side", som en tjeneste for sine kunder, altså NFFs medlemmer. Denne tjenesten omfatter bare forsikringene, og må ikke forveksles med "Min side" på www.fysio.no, som er knyttet til NFFs medlemsregister, og har andre funksjoner og et annet formål.

Spørsmål om "Min side" på forsikringssidene må rettes til Forsikringskontoret – post@forsikring.fysio.no | tlf. 22 93 30 69.

Jeg er innlogget på "Min side", men får likevel ikke tilgang til et dokument jeg fant i et søk på nettsidene. Hvorfor?

Enkelte dokumenter bak passord er publisert gjennom NFFs kursportal. Slike dokumenter er søkbare på www.fysio.no, men de er bare tilgjengelige for deltakere på kurset som dokumentet er knyttet til. Dokumenter av denne typen kan gjenkjennes ved at "Kursrom" inngår i filadressen som kommer opp når du peker på lenken du har funnet. Eksempel på et slikt dokument:

https://fysio.no/Kursrom/Helse-og-miljoearbeid-psykososialt-arbeidsmiljoe-kurs-3/Varsling-av-kritikkverdige-forhold-i-henhold-til-AML

Jeg har problem med passord og/eller innlogging til "Min side". Hva kan det skyldes?

Her er noen vanlige problemer og mulige årsaker:

(1) Du får feilmeldinger på skjermen ved passordbestilling eller innlogging om at sider ikke finnes, eller at noe gikk galt o.l.
Det kan være tekniske årsaker til dette, eller feil i medlemsregisteret vårt. Tekniske feil og feiloppføringer hos NFF blir rettet så snart vi oppdager dem. Gi oss beskjed om feilen på informasjon@fysio.no.

(2) Du får ikke tilsendt e-post med passord-lenke når du bruker funksjonen "Nytt eller glemt passord?".
Husk at det kan ta noen minutter før du mottar meldingen. Fremdeles ingen melding til den e-postadressen du er registrert med hos NFF, og har bestilt passord til? Sjekk om meldingen har havnet i søppelpost-mappen.

(3) Du har bestilt nytt passord, men lenken i e-postmeldingen du har mottatt, fungerer ikke. Sannsynligvis har det gått for lang tid siden du fikk meldingen, slik at lenken er blitt deaktivert. Du må da gjenta operasjonen, dvs. bestille nytt passord på vanlig måte.

(4) Du prøver å logge deg inn, men får melding på skjermen om feil brukernavn/passord. Dette kan åpenbart skyldes at brukernavnet eller passordet ditt faktisk er feil, eller feilskrevet. Det kan også ha blitt med uvedkommende tegn (mellomrom, punktum etc.) i de to feltene. Skriv derfor alltid inn (ikke lim inn) e-postadressen din og det gjeldende (dvs. sist opprettede) passordet når du logger deg inn.

Om dette ikke hjelper deg, ta kontakt med oss på tlf. 22 93 30 50 eller informasjon@fysio.no.

Hvordan logger jeg meg inn på "Min side"?

Du logger deg inn med e-postadressen du er registrert med hos NFF, og et passord du lager selv. Passord kan opprettes via innloggingssiden, funksjonen «Nytt eller glemt passord?». Får du likevel ikke logget deg inn, sjekk først vanlige årsaker til slike problemer. Om dette ikke hjelper deg, ta kontakt med oss på tlf. 22 93 30 50 eller informasjon@fysio.no.

Hva er "Min side" på www.fysio.no?

Når du er registrert som medlem, kan du logge deg inn på NFFs nettsider – menypunktet "Min side" – og få tilgang til din medlemsinformasjon. Her kan du blant annet oppdatere ditt medlemskap og ansettelsesforhold og laste ned kopier av betalte kontingentfakturaer o.a. Du får også tilgang til alt materiale på NFFs nettsider som er forbeholdt medlemmer, og som derfor krever innlogging.

Ta gjerne kontakt med oss om det er spørsmål du ikke finner svar på. Vi hjelper deg på tlf. 22 93 30 50 og informasjon@fysio.no.

Hvordan finner jeg det jeg leter etter på nettsidene?

Nettsidene er delt i publikums- og forbundssider som er designet med ulike farger. På forbundssidene finnes kategorien "Spørsmål og svar" som inneholder spørsmål og svar om f.eks. medlemskap, kontingent, næringsdrivende og videreutdanning. Du kan også bruke søkefunksjonen øverst på siden, og gjerne forsøke flere av søkeordene som kommer opp som forslag. Har du fremdeles ikke fått svar på det du lurte på, ta kontakt på tlf. 22 93 30 50 eller informasjon@fysio.no, eller med nettredaktøren.