Om FYSIO

Om kollegaveiledning
Om Fysioterapikongressen
Om juridiske spørsmål
Om forsikringer
Om "Min side" og nettsidene
Om FYSIO
Om videreutdanning
Om Fysioterapeuten
Om næringsdrivende
Om arbeidsvilkår og lønn
Om faggrupper
Om spesialisering
Om kurs
Om kontingent
Om medlemskap
Hva er FYSIO?

FYSIO er en interesseorganisasjon for fysioterapistudenter i Norge. Vi er representert ved alle de norske utdanningsstedene.

Vi har fem lokallag: Oslo, Mensendieck, Bergen, Trondheim og Tromsø. 
Landsutvalget (LU) er FYSIOs nasjonale styre. Alle lokallagene har to mandater i LU som velges fra lokallagets styre.

FYSIO jobber for å fremme fysioterapistudentenes interesser.

  • Faglig er vi et bindeledd mellom skolens ledelse og studentene, samt at vi jobber for å skape et faglig utviklende miljø blant studentene.
  • Vi søker å bedre trivsel på skolene og øke kontakten mellom utdanningsstedene
  • Økonomisk støtter vi arrangementer i regi av studentene selv og støtter studentenes oppgaveskriving eller spesielle prosjekter.