Om FYSIO

Om koronasituasjonen
Om medlemskap
Om kontingent
Om forsikringer
Om medlemsportalen ("Min side") og nettsidene
Om arbeidsvilkår og lønn
Om næringsdrivende
Om juridiske spørsmål
Om faggrupper
Om kurs
Om videreutdanning
Om spesialisering
Om kollegaveiledning
Om Fysioterapeuten
Om FYSIO
Hva er FYSIO?

FYSIO er en interesseorganisasjon for fysioterapistudenter i Norge, representert ved alle de norske utdanningsstedene.

FYSIO har fem lokallag: Oslo, Mensendieck, Bergen, Trondheim og Tromsø. FYSIOs nasjonale styre er FYSIO-Norge. Alle lokallagene har to mandater i FYSIO-Norge som velges fra lokallagets styre.

FYSIO jobber for å fremme fysioterapistudentenes interesser.

  • Faglig er FYSIO et bindeledd mellom skolens ledelse og studentene, og arbeider for å skape et faglig utviklende miljø blant studentene.
  • FYSIO søker å bedre trivsel på skolene og øke kontakten mellom utdanningsstedene.
  • Økonomisk støtter FYSIO arrangementer i regi av studentene selv, og støtter studentenes oppgaveskriving eller spesielle prosjekter.