Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Søke redusert kontingent?

Norsk Fysioterapeutforbund har fastsatt egne, lavere kontingentsatser for medlemmer som er studenter i grunnutdanningen eller masterstudenter, som er turnusfysioterapeuter eller i første år etter turnus, som har fått innvilget faglig medlemskap, eller er pensjonister.

Se alle kontingentsatsene her: https://fysio.no/Forbundsforsiden/Medlemskap#faq-section.

Uføre har gratis medlemskap, det samme har pensjonister som har fylt 85 år.

Er du yrkesaktivt medlem, kan du i noen tilfeller søke om å få innvilget redusert kontingent. Se lista nedenfor. Alle søknader om redusert kontingent og andre spørsmål som gjelder medlemsstatus og kontingentbetaling, må sendes skriftlig til NFFs sekretariat, gjerne per e-post: medlemskap@fysio.no.

Redusert kontingent gjelder fra førstkommende måned etter at søknaden er mottatt og innvilget. For personer med redusert næringsinntekt gjelder reduksjonen av kontingent for den dokumenterte perioden. 

Se ytterligere informasjon og eksempler på spørsmål i lenkene nedenfor.

Du kan søke om redusert kontingent dersom:

Har du andre spørsmål om medlemskontingenten? Se kategorien «Om kontingent» under hovedmenypunktet «Spørsmål og svar» på forbundets nettsider.


Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner