Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Skattefradrag

Medlemkontingenten i Norsk Fysioterapeutforbund er en fagforeningskontingent. Den gir dermed rett til fradrag i skattepliktig inntekt. Du kan trekke fra et fastsatt maksbeløp for skatteåret, eller det beløpet du faktisk har betalt i medlemskontingent i skatteåret, dersom dette er lavere enn maksbeløpet. Se maksbeløpet for siste skatteår.

Fradragsbeløpet ditt er ferdig utfylt i skattemeldingen din, da Norsk Fysioterapeutforbund sender opplysninger om innbetalt kontingent til skattemyndighetene. 


Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner