Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Organisasjon

Her finner du en oversikt over NFFs ulike organisasjonsledd, sekretariatet, lover og vedtekter, samt informasjon om skriveregler, logo og grafisk profil.


Side 2 av 2

Personvernerklæring

Norsk Fysioterapeutforbunds erklæring om ivaretakelse av personvernet i behandling av personopplysninger. Utskriftsversjon i PDF er vedlagt som relatert dokument.For organisasjonsledd

Gjennom Unio har NFF enkelte fordeler som kan benyttes av alle organisasjonsledd i forbundet.


Side 2 av 2