Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Organisasjon

Her finner du en oversikt over NFFs ulike organisasjonsledd, sekretariatet, lover og vedtekter, samt informasjon om skriveregler, logo og grafisk profil.


Side 2 av 2

Visjon, verdier og hovedmål

Hovedlandsmøtet 2019 vedtok visjon, verdier og hovedmål for perioden 2020–2022. Hovedmålene er forankret i NFFs formål, som er nedfelt i NFFs lover, paragraf 2.       

Lover, vedtekter og retningslinjer

Norsk Fysioterapeutforbunds gjeldende lover og vedtekter, og retningslinjer for sentral og regional valgkomité. Dokumentene er sist oppdatert etter landsmøtevedtak i november 2020.


Personvernerklæring

Norsk Fysioterapeutforbunds erklæring om ivaretakelse av personvernet i behandling av personopplysninger. Utskriftsversjon i PDF er vedlagt som relatert dokument.For organisasjonsledd

Gjennom Unio har NFF enkelte fordeler som kan benyttes av alle organisasjonsledd i forbundet.Side 2 av 2