Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nyutdannet og på jakt etter arbeid?

Her har vi samlet nyttig kunnskap og noen gode råd for ferske fysioterapeuter.


NFF arbeider for å synliggjøre faget og påvirke forskjellige beslutningsprosesser slik at det offentlige skal bevilge tilstrekkelige midler til fysioterapitjenester. Samtidig arbeider NFF for at det skal være balanse i tilbudet og behovet for fysioterapeuttjenester. Det er imidlertid regjering og storting som gjennom sine beslutninger setter rammene for sysselsetting av fysioterapeuter i Norge. For eksempel gjennom bevilgninger til helseforetak og kommuner.

Hvor kan du lete etter arbeid? 
Du finner fysioterapeuter på mange ulike arenaer. Fysioterapeutene arbeider i kommunene som selvstendig næringsdrivende med eller uten driftstilskudd eller i fastlønnet stilling, på sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner, i bedriftshelsetjeneste/HMS, i NAV, som personlige trenere og innenfor idretten med videre. Fysioterapeutens kompetanse er også aktuell mange steder der arbeidsgiver ikke søker direkte etter fysioterapeut. Eksempler på slike stillinger er konsulentvirksomhet i bedrifter og treningsinstitutter, miljøarbeider, prosjektleder, rådgiver og folkehelsekoordinatorer. Når du søker slike stillinger, er det viktig at du forhandler frem arbeidsbetingelser som tilsvarer en fysioterapistilling, som for eksempel 36 timers arbeidsuke og betalt lunsjpause, og at du ikke aksepterer underbetaling av din kompetanse. Mange bedrifter og institusjoner er tilsluttet en arbeidsgiverorganisasjon og dermed bundet av en tariffavtale med minstelønns-/garantilønnssatser. Du bør også sørge for at en slik stilling gir deg mulighet til å bruke din fysioterapikompetanse. Din lokale tillitsvalgte kan bistå deg i slike prosesser. Dersom den aktuelle virksomheten ikke har en NFF-tillitsvalgt, kan du ta kontakt med NFFs sekretariat.

Vær fleksibel 
Nyutdannete bør tilstrebe å komme i gang i en eller annen jobb, om enn bare deltid, vikariat eller engasjement. Den jobben du får, vil gi deg erfaring, og du kan bygge opp kompetanse og ikke minst holde ditt eget engasjement oppe. Hva med å flytte for en periode?

Selvstendig næringsdrift med og uten driftstilskudd fra kommunen
Det store flertallet av selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter har avtale med en kommune om driftstilskudd. I alle andre kommuner enn Oslo er ordningen med driftstilskudd regulert gjennom rammeavtalen ASA 4313.

Du kan også etablere deg som selvstendig næringsdrivende uten driftstilskudd men dette passer ikke alle. Du må være forberedt på å jobbe mye og være kreativ for å skape deg inntekter. Du bør lese artikkelen «en god plan er halve jobben» om å drive fysioterapivirksomhet uten driftstilskudd og å lese nøyaktig og grundig gjennom NFFs sjekkliste ved oppstart av virksomhet. Dersom du retter din virksomhet også mot et annet publikum enn de som har driftstilskudd kan det øke dine sjanser for å tjene penger. Sats gjerne på nye arenaer eller på spesielle nisjer.

Vil du har mer inngående kunnskap om selvstendig næringsdrift med og uten driftstilskudd, se NFFs nettsider for næringsdrivende.

Videreutdanning
Per 1. januar 2018 finnes det mange videreutdanninger av kortere og lengre varighet som er aktuelle for fysioterapeuter, fra tilbud som gir 10 studiepoeng, for eksempel veiledningskurs, til mastergrader som gir 120 studiepoeng. Det er rene fysioterapispesifikke utdanninger, og det er fler-/tverrfaglige utdanninger som er relevante. Noen utdanninger er rent teoretiske, andre er kliniske utdanninger hvor praksis vektlegges. Utdanningstilbudene endres nærmest kontinuerlig. Bruk nettsidene til de ulike universitetene og høgskolene for å lete etter fagområder som interesserer deg.

Kurs for næringsdrivende
Hver høst organiserer NFF et tre dagers gratis-kurs for medlemmer som ønsker å starte opp som næringsdrivende og for medlemmer som har jobbet en stund som næringsdrivende men ønsker å friske opp gjeldende lover og regler på område. Les mer om slike kurs.

Nyutdannede fysioterapeuter (NUF)
Fysioterapistudenter, turnusfysioterapeuter og nyutdannede fysioterapeuter i sine første fem år etter autorisasjon er automatisk medlemmer i Nyutdannede fysioterapeuter. Les mer på NUFs nettsider.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner