Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nyttige lenker

Noen nyttige nettsider for fysioterapistudenter og turnusfysioterapeuter.


Her har vi samlet et lite utvalg nettsider for deg som gjerne vil utdanne deg til fysioterapeut i Norge eller utenlands, som studerer fysioterapi, som har fullført utdannelsen, eller er turnusfysioterapeut. Se oversikten til høyre.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner