Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

NFFs studentpris

NFF deler hvert år ut en pris til fysioterapistudenter på 10 000 kroner på bakgrunn av gjennomført bacheloroppgave.


Kriteriene for tildeling ble endret i 2011.

Kandidater til prisen kan nomineres blant sistesemesters-studenter eller turnuskandidater på bakgrunn av gjennomført bacheloroppgave. Det forutsettes studentmedlemskap i NFF. Utdanningsinstitusjonene kan nominere maksimalt to kandidater per studentkull. NFF oppfordrer alle utdanningene til å bidra i nominasjonen.

Oppgavene bedømmes ut fra:

  • Kvalitet, karakter
  • Om den har nytte for fysioterapifaget
  • Er nytenkende, reiser nye spørsmål eller endrer gamle "sannheter"

Bedømming av oppgavene
Fag- og utdanningspolitisk utvalg i NFF oppnevner en liten gruppe av rådets medlemmer som får ansvar for å vurdere innsendte oppgaver og avgjøre hvem som tildeles prisen.

Spørsmål om prisen kan rettes til NFF på informasjon@fysio.no/22 93 30 50.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner