Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Lokallag

FYSIO har fem lokallag: Tromsø, Trondheim, Bergen, Mensendieck og Oslo.Bergen

Her finner du info om kurs og andre arrangement som FYSIO Bergen har for sine medlemmer.

Det er også en oversikt over hvem som sitter i styret.