Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

FYSIO-Norge

FYSIO-Norge, tidligere Landsutvalget (LU), er FYSIOs nasjonale styre.


Styret

Styrets sammensetning fra februar 2022 etter valg og konstituering.

Møtereferater

Referater fra møter i FYSIO-Norge/Landsutvalget.

Bilder

Bilder fra FYSIO-Norge/Landsutvalget.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner