Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Seniorforum Oslo


NAVN

TELEFON

E-POSTADRESSE

Siri Merete Omang
leder

975 711 06

smomang@gmail.com

Bente Eide

907 309 01

eide.bente@gmail.com

 

 

 

Anne Ervik

kasserer

979 75 342

66 91 15 44

ervikanne@gmail.com

 

 

 

Siri Sollied

sekretær

957 822 08

solliedsiri@gmail.com

Siri Clausen Ystad

 

991 021 08

22 50 75 24

ystadsiri@gmail.com

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner